• © 2020 Gourmante Baltics OÜ - Mediterranean Brands P.C. Kõik Õigused Kaitstud.

All Posts
×
×
Terms & Conditions
KASUTUSTINGIMUSED

ÜLEVAADE
KÄESOLEVA VEEBILEHE OMANIK ON ETTEVÕTE NIMEGA MEDITERRANEAN BRANDS P.C., MIS ASUB ATEENAS KREEKAS AADRESSIL MESOGEION TN 2-4, SIHTNUMBER 115 27, KREEKA. KÄIBEMAKSUKOHUSLASE NUMBER: EL 801089260, MAKSUAMET: IB ATHINON, TEL.: 0030 210 7454366 (EDASPIDI GOURMANTE, GOURMANTE.EE, MEIE, MEID), MIS ON KA VEEBILEHE ADMINISTRAATORI NUMBER. GOURMANTE PAKUB SEDA VEEBILEHTE, SEALHULGAS KOGU VEEBILEHELT KASUTAJALE KÄTTESAADAVAT TEAVET, VAHENDEID JA TEENUSEID TINGIMUSEL, ET KASUTAJA NÕUSTUB KÕIGI SIIN ESITATUD TINGIMUSTE, POLIITIKATE JA TEATISTEGA. 

MEIE VEEBILEHE KÜLASTAMISEL JA/VÕI SEALT OSTMISEL KASUTATE MEIE TEENUST JA NÕUSTUTE JÄRGIMA JÄRGMISI TINGIMUSI (KASUTUSTINGIMUSED, TINGIMUSED), SEALHULGAS SIIN VIIDATUD JA/VÕI LINGI KAUDU KÄTTESAADAVAID TÄIENDAVAID TINGIMUSI JA POLIITIKAID. KÄESOLEVAD KASUTUSTINGIMUSED KEHTIVAD KÕIGILE VEEBILEHE KASUTAJATELE, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA KASUTAJATELE, KES ON SISU SIRVIJAD, MÜÜJAD, KLIENDID, KAUBANDUSETTEVÕTJAD JA/VÕI KAASTÖÖTAJAD. 

LUGEGE KASUTUSTINGIMUSI HOOLIKALT ENNE VEEBILEHELE MINEMIST VÕI SELLE KASUTAMIST. MISTAHES LEHE OSALE MINEMISE VÕI SELLE KASUTAMISEGA NÕUSTUTE KASUTUSTINGIMUSI JÄRGIMA. KUI TE EI NÕUSTU SELLE LEPINGU KÕIGI TINGIMUSTEGA, EI TOHI TE VEEBILEHTE VÕI MISTAHES TEENUSEID KASUTADA. KUI KÄESOLEVAD KASUTUSTINGIMUSED ON ARVESTATUD PAKKUMISENA, ON NÕUSOLEK SELGESÕNALISELT PIIRATUD NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA. 

KASUTUSTINGIMUSED KEHTIVAD KA KÄESOLEVASSE POODI LISATUD MISTAHES UUTE VÕIMALUSTE VÕI VAHENDITE KOHTA. KASUTUSTINGIMUSTE KÕIGE UUEMA VERSIOONI SAAB IGAL AJAL SIIN LEHEL ÜLE VAADATA. JÄTAME ENDALE ÕIGUSE UUENDADA, MUUTA VÕI ASENDADA MISTAHES OSA NENDEST KASUTUSTINGIMUSTEST, POSTITADES UUENDUSED JA/VÕI MUUDATUSED MEIE VEEBILEHELE. TEIE KOHUSTUS ON SEDA LEHTE REGULAARSELT MUUDATUSTE OSAS KONTOLLIDA. VEEBILEHE JÄTKUV KASUTAMINE PÄRAST MISTAHES MUUDATUSTE POSTITAMIST TÄHENDAB NENDE MUUDATUSTEGA NÕUSTUMIST.

MEIE POE VEEBIMAJUTUST PAKUB STRIKINGLY INC. NAD PAKUVAD MEILE E-KAUBANDUSPLATVORMI, MIS VÕIMALDAB MEIL OMA TOOTEID JA TEENUSEID MÜÜA.

1. JAOTIS – E-POE TINGIMUSED 

KÄESOLEVATE KASUTUSTINGIMUSTEGA NÕUSTUDES TEATATE, ET OLETE OMA ELUKOHAS VÄHEMALT TÄISEALINE VÕI OLETE OMA ELUKOHAS TÄISEALINE JA ESITANUD MEILE NÕUSOLEKU LUBADA OMA ALAEALISTEL ÜLALPEETAVATEL SEDA LEHTE KASUTADA. 
MEIE TOOTEID EI TOHI EBASEADUSLIKUL VÕI LUBAMATUL EESMÄRGIL KASUTADA EGA TEENUSE KASUTAMISEL TEIE KOHTUALLUVUSES MISTAHES SEADUSI RIKKUDA (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT AUTORIÕIGUSI). 
MISTAHES USSIDE, VIIRUSTE VÕI DESTRUKTIIVSET LAADI KOODIDE EDASTAMINE ON KEELATUD. 
MISTAHES TINGIMUSTE RIKKUMINE VIIB TEENUSTE VIIVITAMATU KATKESTAMISENI. 

2. JAOTIS – ÜLDISED TINGIMUSED 

JÄTAME ENDALE ÕIGUSE IGAL AJAL KEELDUDA TEENUSE OSUTAMISEST ÜKSKÕIK KELLELE JA MISTAHES PÕHJUSEL. 
PEATE MÕISTMA, ET TEIE SISU (VÄLJA ARVATUD KREDIITKAARDI ANDMED) VÕIDAKSE KRÜPTIMATA EDASTADA JA KAASATA (A) ÜLEKANNETESSE ERINEVATE VÕRKUDE VAHEL JA (B) MUUDATUSTESSE SOBIMAKS VÕRKUDE VÕI SEADMETEGA ÜHENDAMISE TEHNILISTE NÕUETEGA. KREDIITKAARDI ANDMED ON VÕRKUDEVAHELISE EDASTAMISE AJAL ALATI KRÜPTITUD. 
NÕUSTUTE, ET ILMA MEIE SELGESÕNALISE KIRJALIKU LOATA TE EI REPRODUTSEERI, PALJUNDA, KOPEERI, MÜÜ, MÜÜ EDASI VÕI KASUTA ÄRA TEENUSE MISTAHES OSA, TEENUSE KASUTUST, LIGIPÄÄSU TEENUSELE VÕI MISTAHES KONTAKTI VEEBILEHEL, LÄBI MILLE TEENUST PAKUTAKSE. 
LEPINGUS KASUTATUD PEALKIRJAD ON LISATUD AINULT MUGAVUSE PÄRAST NING NEED EI PIIRA VÕI MÕJUTA KÄESOLEVAID TINGIMUSI MUUL MOEL.

3. JAOTIS – TEABE TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA AJAKOHASUS 

ME EI VASTUTA SELLE EEST, KUI LEHEL KÄTTESAADAV TEAVE EI OLE TÄPNE, TÄIELIK VÕI KEHTIV. LEHEL OLEV MATERJAL ON ESITATUD ÜLDISE TEABENA NING OTSUSTAMISEL EI TOHIKS SELLELE TUGINEDA VÕI SEDA KASUTADA KUI AINSAT ALLIKAT ILMA PEAMISTEST, TÄPSEMATEST, TÄIELIKUMATEST VÕI AJAKOHASEMATEST TEABEALLIKATEST JÄRELE VAATAMATA. SELLEL LEHEL OLEVALE MATERJALILE TOETUMINE ON TEIE OMAL VASTUTUSEL. 
LEHT VÕIB SISALDADA TEATUD AJALOOLIST TEAVET. AJALOOLINE TEAVE EI OLE PARATAMATULT KAASAEGNE JA ON ESITATUD AINULT TEATMEALLIKANA. JÄTAME ENDALE ÕIGUSE LEHE SISU IGAL AJAL MUUTA, KUID MEIL EI OLE KOHUSTUST LEHEL OLEVAT MISTAHES TEAVET UUENDADA. NÕUSTUTE SELLEGA, ET TEIE KOHUSTUS ON MEIE LEHEL MUUDATUSI JÄLGIDA. 

4. JAOTIS – TEENUSE JA HINDADE MUUDATUSED 

MEIE TOODETE HINDU MUUDETAKSE ETTE TEATAMATA. 
JÄTAME ENDALE ÕIGUSE TEENUST (VÕI SELLE MISTAHES OSA VÕI SISU) ETTE TEATAMATA IGAL AJAL MUUTA VÕI LÕPETADA. 
ME EI OLE TEIE VÕI ÜHEGI KOLMANDA OSAPOOLE EES VASTUTAVAD TEENUSE MISTAHES MUUTMISE, HINNAMUUTUSE, PEATAMISE VÕI LÕPETAMISE EEST. 

5. JAOTIS – TOOTED VÕI TEENUSED (VAJADUSE KORRAL) 

TEATUD TOOTED VÕI TEENUSED VÕIVAD OLLA KÄTTESAADAVAD AINULT VEEBILEHE KAUDU. NENDEL TOODETEL VÕI TEENUSEL VÕIB OLLA PIIRATUD KOGUS NING NENDE TAGASTAMINE VÕI VAHETAMINE TOIMUB VASTAVALT MEIE TAGASTUSPOLIITIKALE. 
OLEME TEINUD KÕIK ENDAST OLENEVA, ET NÄIDATA E-POES LEIDUVATE TOODETE VÄRVE JA PILTE NII TÄPSELT KUI VÕIMALIK. ME EI SAA GARANTEERIDA, ET TEIE ARVUTIMONITOR NÄITAB VÄRVE TÄPSELT. 
JÄTAME ENDALE ÕIGUSE, KUID MITTE KOHUSTUSE PIIRATA MEIE TOODETE MÜÜKI VÕI TEENUSEID MISTAHES ISIKULE, GEOGRAAFILISELE PIIRKONNALE VÕI KOHTUALLUVUSELE. VÕIME SEDA ÕIGUST KASUTADA JUHTUMIPÕHISELT. JÄTAME ENDALE ÕIGUSE PIIRATA MISTAHES PAKUTAVATE TOODETE VÕI TEENUSTE KOGUSEID. VÕIME VASTAVALT ENDA ÄRANÄGEMISELE KÕIGI TOODETE KIRJELDUSI VÕI HINDU IGAL AJAL ETTE TEATAMATA MUUTA. JÄTAME ENDALE ÕIGUSE IGAL AJAL MISTAHES TOOTE TOOTMISE JA MÜÜGI LÕPETADA. KÕIK SELLEL LEHEL TEHTUD PAKKUMISED MISTAHES TOOTELE VÕI TEENUSELE ON KEHTETUD SEAL, KUS NEED ON KEELATUD. 
ME EI GARANTEERI, ET MISTAHES TEIE POOLT OSTETUD VÕI SAADUD TOODETE, TEENUSTE, TEABE VÕI MUU MATERJALI KVALITEET VASTAB TEIE OOTUSTELE VÕI TEENUSE MISTAHES VEAD PARANDATAKSE. 

6. JAOTIS – KONTO JA ARVELDAMISE TEABE TÄPSUS 

JÄTAME ENDALE ÕIGUSE KEELDUDA TEIE POOLT ESITATUD MISTAHES TELLIMUSEST. VÕIME VASTAVALT ENDA ÄRANÄGEMISELE PIIRATA VÕI TÜHISTADA OSTETUD KOGUSED ISIKU, LEIBKONNA VÕI TELLIMUSE KOHTA. NEED PIIRANGUD VÕIVAD HÕLMATA SAMA KLIENDIKONTO JA KREDIITKAARDI POOLT VÕI ALT ESITATUD TELLIMUSI JA/VÕI TELLIMUSI, KUS ON KASUTATUD SAMA ARVE- JA/VÕI SAATMISAADRESSI. JUHUL KUI MUUDAME VÕI TÜHISTAME TELLIMUSE, VÕIME TEID TEAVITADA, VÕTTES ÜHENDUST E-POSTI, ARVEAADRESSI JA/VÕI TELEFONINUMBRI TEEL, MIS ANTI TELLIMUSE ESITAMISE AJAL. JÄTAME ENDALE ÕIGUSE VASTAVALT ENDA ÄRANÄGEMISELE PIIRATA VÕI KEELATA TELLIMUSI, MIS VÕIVAD OLLA ESITATUD VAHENDAJATE, EDASIMÜÜJATE VÕI TURUSTAJATE POOLT. 

NÕUSTUTE KÕIGI MEIE POEST SOORITATUD OSTUDE PUHUL ESITAMA KEHTIVAD, TÄIELIKUD JA TÄPSED OSTU- JA KONTOANDMED. NÕUSTUTE VIIVITAMATULT UUENDAMA OMA KONTO- JA MUID ANDMEID, SEALHULGAS E-POSTI AADRESSI, KREDIITKAARDI NUMBREID JA AEGUMISKUUPÄEVI, ET SAAKSIME TEIE TEHINGUD LÕPETADA JA TEIEGA VASTAVALT VAJADUSELE ÜHENDUST VÕTTA. 

LISATEABE JAOKS VAADAKE MEIE TAGASTUSPOLIITIKAT. 

7. JAOTIS – VALIKULISED VAHENDID 

VÕIME ANDA TEILE LIGIPÄÄSU MUUDELE VAHENDITELE, MILLE KAUDU ME EI JÄLGI EGA OMA KONTROLLI VÕI SISENDIT. 
TUNNISTATE JA NÕUSTUTE, ET ANNAME LIGIPÄÄSU SELLISTELE VAHENDITELE KÄTTESAADAVAL KUJUL ILMA MISTAHES GARANTII, ESITATUD FAKTIDE VÕI TINGIMUSTETA JA ILMA IGASUGUSE KINNITUSETA. ME EI VASTUTA VALIKULISTE VAHENDITE VÕI NENDE KASUTAMISE PROBLEEMIDE EEST. 
SELLE LEHE KAUDU PAKUTAVATE VALIKULISTE VAHENDITE KASUTAMINE ON TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL JA ÄRANÄGEMISE JÄRGI NING VEENDUGE, ET OLETE KURSIS TINGIMUSTEGA, VASTAVALT MILLELE ASJAKOHASTE KOLMANDAST OSAPOOLEST TEENUSEPAKKUJATE VAHENDEID PAKUTAKSE. 
TULEVIKUS VÕIME VEEBILEHE VAHENDUSEL PAKKUDA UUSI TEENUSEID JA/VÕI VÕIMALUSI (SEALHULGAS AVALDADA UUSI VAHENDEID JA ALLIKAID). KÄESOLEVAD KASUTUSTINGIMUSED KEHTIVAD KA NENDE UUTE VÕIMALUSTE JA/VÕI TEENUSTE KOHTA. 

8. JAOTIS – KOLMANDA OSAPOOLE LINGID 

MEIE TEENUSE KAUDU KÄTTESAADAV TEATUD SISU, TOOTED JA TEENUSED VÕIVAD SISALDADA KOLMANDATE OSAPOOLTE MATERJALE. 
LEHEL OLEVAD KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID VÕIVAD SUUNATA KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBILEHTEDELE, MIS EI OLE MEIEGA SEOTUD. ME EI VASTUTA SISU VÕI TÄPSUSE KONTROLLIMISE VÕI HINDAMISE EEST NING ME EI GARANTEERI EGA OMA VASTUTUST VÕI KOHUSTUST KOLMANDATE OSAPOOLTE MISTAHES MATERJALIDE, VEEBILEHTEDE, TOODETE VÕI TEENUSTE EEST. 
ME EI VASTUTA KAUPADE, TEENUSTE, ALLIKATE, SISU VÕI MUUDE KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBILEHTEDEGA SEOTUD TEHINGUTE OSTU VÕI KASUTAMISEGA SEOTUD KAHJUSTUSTE EEST. ENNE MISTAHES TEHINGU ALUSTAMIST VAADAKE KOLMANDATE OSAPOOLTE POLIITIKAD JA TAVAD HOOLIKALT LÄBI JA VEENDUGE, ET MÕISTATE NEID. KOLMANDATE OSAPOOLTE TOODETEGA SEOTUD KAEBUSED VÕI KÜSIMUSED TULEB ESITADA KOLMANDATELE OSAPOOLTELE. 

9. JAOTIS – KASUTAJATE KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD ETTEPANEKUD 

KUI SAADATE MEIE NÕUDMISEL TEATUD ETTEPANEKUID (NT VÕISTLUSTEL OSALEMINE) VÕI SAADATE ILMA MEIE NÕUDMISETA IDEID, SOOVITUSI, ETTEPANEKUID, PLAANE VÕI MUID MATERJALE KAS VEEBI, E-POSTI, POSTI TEEL VÕI MUUL MOEL (ÜHISELT, KOMMENTAARID), NÕUSTUTE, ET VÕIME MEILE ESITATUD KOMMENTAARE IGAL AJAL ILMA PIIRANGUTETA MUUTA, KOPEERIDA, AVALDADA, LEVITADA, TÕLKIDA JA MUUL MOEL MISTAHES TEABEVAHENDIS KASUTADA. MEIL EI OLE KOHUSTUST (1) KOMMENTAARE SALADUSES HOIDA, (2) MAKSTA KOMMENTAARIDE EEST KOMPENSATSIOONI VÕI (3) KOMMENTAARIDELE VASTATA. 
ME VÕIME, KUID EI KOHUSTU JÄLGIMA, MUUTMA VÕI EEMALDAMA SISU, MIS VASTAVALT MEIE ÄRANÄGEMISELE ON EBASEADUSLIK, SOLVAV, ÄHVARDAV, LAIMAV, PORNOGRAAFILINE, EBASÜNNIS VÕI MUUL MOEL HÄIRIV VÕI RIKUB MISTAHES OSAPOOLE INTELLEKTUAALOMANDIT VÕI KÄESOLEVAID KASUTUSTINGIMUSI. 
NÕUSTUTE, ET TEIE KOMMENTAARID EI RIKU KOLMANDATE OSAPOOLTE MISTAHES ÕIGUSI, SEALHULGAS AUTORI-, KAUBAMÄRGI-, ERAELU PUUTUMATUSE VÕI MUID ISIKLIKKE VÕI VARALISI ÕIGUSI. LISAKS NÕUSTUTE, ET TEIE KOMMENTAARID EI SISALDA LAIMAVAT VÕI MUUL MOEL EBASEADUSLIKKU, SOLVAVAT VÕI EBASÜNDSAT MATERJALI, VÕI EI SISALDA ARVUTIVIIRUSEID VÕI MUUD PAHAVARA, MIS VÕIB ÜKSKÕIK MIS MOEL MÕJUTADA TEENUSE VÕI SEOTUD VEEBILEHTEDE TOIMIMIST. TE EI TOHI KASUTADA VALE E-POSTI AADRESSI, TEESELDA, ET OLETE KEEGI TEINE, VÕI MUUL MOEL MEID VÕI KOLMANDAID OSAPOOLI KOMMENTAARIDE PÄRITOLU OSAS EKSITEELE JUHTIDA. OLETE AINUISIKULISELT VASTUTAV OMA KOMMENTAARIDE JA NENDE TÄPSUSE EEST. ME EI VASTUTA TEIE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE POSTITATUD KOMMENTAARIDE EEST. 

10. JAOTIS – ISIKUANDMED 

E-POE KAUDU ISIKUANDMETE ESITAMINE ON REGULEERITUD MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKAGA. TINGIMUSTEGA TUTVUMISEKS VAADAKE MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKAT. 

11. JAOTIS – VEAD, EBATÄPSUSED JA VÄLJAJÄTMISED 

AEG-AJALT VÕIB MEIE LEHEL VÕI TEENUSES ESINEDA TEAVET, MIS SISALDAB TRÜKIVIGU, EBATÄPSUSI VÕI VÄLJAJÄTMISI, MIS VÕIVAD OLLA SEOTUD TOOTEKIRJELDUSTE, HINDADE, REKLAAMIKAMPAANIATE, PAKKUMISTE, SAATMISTASUDE, SAATMISAEGADE JA KÄTTESAADAVUSEGA. ME JÄTAME ENDALE ÕIGUSE IGAL AJAL EELNEVA TEATAMISETA VEAD, EBATÄPSUSED VÕI VÄLJAJÄTMISED PARANDADA JA TEAVET MUUTA VÕI UUENDADA VÕI TELLIMUSED TÜHISTADA (SEALHULGAS KA PEALE TELLIMUSE ESITAMIST), KUI TEENUSES VÕI SEOTUD VEEBILEHEL OLEV TEAVE ON EBATÄPNE. 
ME EI KOHUSTU TEENUSES VÕI SEOTUD VEEBILEHTEDEL OLEVAT TEAVET, SEALHULGAS HINNATEAVET ILMA PIIRANGUTETA UUENDAMA, PARANDAMA VÕI SELGITAMA, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA NÕUTAV. TEENUSES VÕI SEOTUD VEEBILEHTEDEL OLEVA TEABE UUENDAMISEKS EI OLE KINDLAT KUUPÄEVA, MIS NÄITAB, ET KOGU TEENUSES VÕI SEOTUD VEEBILEHTEDEL OLEV TEAVE ON MUUDETUD VÕI UUENDATUD. 

12. JAOTIS – KEELATUD KASUTUSALAD 

LISAKS TEISTELE KASUTUSTINGIMUSTES ESITATUD KEELDUDELE ON KEELATUD LEHTE VÕI SELLE SISU KASUTADA: (A) EBASEADUSLIKUL EESMÄRGIL; (B) PALUDA TEISTEL EBASEADUSLIKKE TEGUSID TEHA VÕI NENDES OSALEDA; (C) RIKKUDA MISTAHES RAHVUSVAHELISI, RIIKLIKKE VÕI MAAKONDLIKKE MÄÄRUSI, EESKIRJU, SEADUSI VÕI KOHALIKU TASANDI MÄÄRUSI; (D) RIKKUDA MEIE VÕI TEISTE INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSI; (E) TAGA KIUSATA, KURITARVITADA, SOLVATA, KAHJUSTADA, LAIMATA, HALVUSTADA, HEIDUTADA VÕI DISKRIMINEERIDA SOO, SEKSUAALSE ORIENTATSIOONI, USU, RAHVUSKUULUVUSE, RASSI, VANUSE, RAHVUSLIKU PÄRITOLU VÕI PUUDE TÕTTU; (F) ESITADA VALESID VÕI EKSITAVAID ANDMEID; (G) ÜLES LAADIDA VÕI EDASTADA VIIRUSEID VÕI MUUD TÜÜPI PAHATAHTLIKKE KOODE, MIDA VÕIDAKSE KASUTADA MISTAHES VIISIL, MIS MÕJUTAB TEENUSE VÕI SEOTUD VEEBILEHTEDE, TEISTE VEEBILEHTEDE VÕI INTERNETI FUNKTSIONAALSUST VÕI TOIMIMIST; (H) KOGUDA VÕI JÄLITADA TEISTE ISIKUANDMED; (I) SAATA RÄMPSPOSTI VÕI TEGELEDA ANDMEPÜÜGIGA, (J) EBASÜNDSAL VÕI AMORAALSEL EESMÄRGIL VÕI (K) SEGADA VÕI HOIDA KÕRVALE TEENUSE, SEOTUD VEEBILEHTEDE, MUUDE VEEBILEHTEDE VÕI INTERNETI TURVAELEMENTIDEST. KEELATUD KASUTUSALADE RIKKUMISE KORRAL JÄTAME ENDALE ÕIGUSE KATKESTADA TEENUSE VÕI MUUDE SEOTUD VEEBILEHTEDE KASUTAMINE. 

13. JAOTIS – GARANTII PUUDUMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE 

ME EI GARANTEERI, ET TEENUSE KASUTAMINE ON KATKEMATU, ÕIGEAEGNE, TURVALINE VÕI VIGADETA. 
ME EI GARANTEERI, ET TEENUSE KASUTAMISE PÕHJAL SAADUD TULEMUSED ON TÄPSED VÕI USALDUSVÄÄRSED. 
NÕUSTUTE, ET AEGAJALT VÕIME TEENUSE TEILE ETTE TEATAMATA MÄÄRAMATA AJAKS EEMALDADA VÕI IGAL AJAL TÜHISTADA. 
NÕUSTUTE, ET TEENUSE KASUTAMINE VÕI VÕIMETUS SEDA KASUTADA ON TEIE AINUVASTUTUSEL. TEENUS NING KÕIK TOOTED JA TEENUSED, MIS ON TEIENI TOIMETATUD TEENUSE VAHENDUSEL, ON (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI OLEME SEDA SELGESÕNALISELT VÄITNUD) ANTUD TEILE KASUTAMISEKS ILMA IGASUGUSE GARANTII VÕI OTSESTE VÕI KAUDSETE TINGIMUSTETA, SEALHULGAS KÕIK KAUDSED GARANTIID, TURUSTUSTINGIMUSED, TURUSTUSKVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS EESMÄRGIKS, VASTUPIDAVUS, NIMETUS JA RIKKUMATUS. 
MITTE MINGIL JUHUL EI OLE GOURMANTE, MEIE JUHATAJAD, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD, PARTNERID, ESINDAJAD, TÖÖVÕTJAD, INTERNID, VARUSTAJAD, TEENUSEPAKKUJAD VÕI LITSENTSIANDJAD VASTUTAVAD MISTAHES VIGASTUSTE, KAHJUDE, NÕUETE VÕI ÜKSKÕIK MILLISTE OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, KARISTATAVATE, ERILISTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, TULU, SÄÄSTUDE, ANDMEKAOTUSE, ASENDUSKULUDE VÕI MUUDE SARNASTE KAHJUDE EEST, PÕHINEDES LEPINGUL, SÜÜTEOL (SEALHULGAS HOOLETUS), KÕRGEMAL VASTUTUSEL, VÕI VASTASEL JUHUL TULENEVALT TEIEPOOLSEST MISTAHES TEENUSE VÕI TEENUSE ABIL SOETATUD TOODETE KASUTAMISEST, VÕI MUUDE NÕUETE EEST, MIS ON MISTAHES VIISIL SEOTUD TEENUSE VÕI MISTAHES TOOTE TEIEPOOLSE KASUTAMISEGA, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD MISTAHES SISUS OLEVATELE VIGADELE VÕI VÄLJAJÄTMISTELE, VÕI MISTAHES KAHJU EEST, MIS ON TEENUSE VÕI POSTITATUD, EDASTATUD VÕI MUUL VIISIL TEENUSE KAUDU KÄTTESAADAVAKS TEHTUD SISU (VÕI TOOTE) KASUTAMISE TULEMUS, ISEGI KUI ON INFORMEERITUD SELLE VÕIMALIKKUSEST. KUNA MÕNED OSARIIGID VÕI KOHTUALLUVUSED EI LUBA VASTUTUSE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST KAUDSETE VÕI ETTENÄGEMATUTE KAHJUDE PUHUL, ON MEIE VASTUTUS SELLISTES OSARIIKIDES VÕI KOHTUALLUVUSTES PIIRATUD MAKSIMAALSES SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES. 

14. JAOTIS – VASTUTUSEST VABASTAMINE 

NÕUSTUTE GOURMANTE JA MEIE EMAETTEVÕTTE, TÜTARETTEVÕTTED, PARTNERID, AMETNIKUD, JUHATAJAD, ESINDAJAD, TÖÖVÕTJAD, LITSENTSIANDJAD, TEENUSEPAKKUJAD, ALLTÖÖVÕTJAD, VARUSTAJAD, INTERNID JA TÖÖTAJAD VASTUTUSEST VABASTAMA JA KAITSMA MISTAHES VÄIDETE VÕI NÕUETE EEST, SEALHULGAS MÕISTLIKUD ADVOKAADITASUD, MIS ON MISTAHES KOLMANDA OSAPOOLE ESITATUD TEIEPOOLSE KASUTUSTINGIMUSTE VÕI SEAL VIITEMATERJALIDENA SISALDUVATE DOKUMENTIDE RIKKUMISE TÕTTU, VÕI TEIE MISTAHES SEADUSE VÕI KOLMANDA OSAPOOLE ÕIGUSTE RIKKUMISE TÕTTU. 

15. JAOTIS – LEPINGU OSADEKS JAGAMINE 

JUHUL KUI ON KINDLAKS TEHTUD, ET KÄESOLEVA LEPINGU MISTAHES SÄTE ON EBASEADUSLIK, KEHTETU VÕI JÕUSTAMATU, JÄÄB SELLINE SÄTE SELLEST HOOLIMATA JÕUSSE TÄIES ULATUSES, MIS ON KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD, JA JÕUSTAMATU OSA LOETAKSE KASUTUSTINGIMUSTEST ERALDATUKS. SELLINE OTSUS EI MÕJUTA ÜLEJÄÄNUD SÄTETE KEHTIVUST JA JÕUSTATAVUST. 

16. JAOTIS – LEPINGU LÕPETAMINE 

ENNE LEPINGU LÕPPKUUPÄEVA TEKKINUD OSAPOOLTE KOHUSTUSED JA VASTUTUS JÄÄVAD KÕIKIDEL EESMÄRKIDEL JÕUSSE KA PÄRAST KÄESOLEVA LEPINGU LÕPPEMIST. 
KÄESOLEVAD KASUTUSTINGIMUSED JÄÄVAD JÕUSSE, KUNI ÜKS OSAPOOLTEST LEPINGU LÕPETAB. VÕITE KASUTUSTINGIMUSTE LEPINGU IGAL AJAL LÕPETADA, TEAVITADES MEID, ET TE SOOVI ENAM MEIE TEENUSEID KASUTADA, VÕI KUI LÕPETATE MEIE LEHE KASUTAMISE. 
KUI TE EI OLE MEIE HINNANGUL KÄESOLEVATE KASUTUSTINGIMUSTE MISTAHES TINGIMUSI VÕI SÄTTEID JÄRGINUD, VÕI ARVAME, ET TE EI OLE SEDA TEINUD, VÕIME SAMUTI LEPINGU IGAL AJAL ETTE TEATAMATA LÕPETADA NING JÄÄTE VASTUTAVAKS KÕIGI SUMMADE EEST KUNI LEPINGU LÕPPKUUPÄEVANI (KAASA ARVATUD); JA/VÕI VÕIME KEELATA LIGIPÄÄSU MEIE TEENUSTELE (VÕI OSALE NENDEST). 

17. JAOTIS – KOGU LEPING 

MEIE EBAÕNNESTUMINE KASUTUSTINGIMUSTE MISTAHES ÕIGUSI VÕI SÄTTEID TEOSTADA VÕI JÕUSTADA EI TÄHENDA NENDEST ÕIGUSTEST VÕI SÄTETEST LOOBUMIST. 
KASUTUSTINGIMUSED JA MEIE POOLT SELLELE LEHELE POSTITATUD VÕI TEENUSEGA SEOTUD POLIITIKAD VÕI KASUTUSEESKIRJAD MOODUSTAVAD KOGU LEPINGU NING MÕISTMISE MEIE JA TEIE VAHEL NING SEE JUHIB TEENUSE KASUTAMIST, ASENDADES KÕIK EELNEVAD VÕI SAMAAEGSED NII SUULISED KUI KA KIRJALIKUD LEPINGUD, SUHTLUSE JA ETTEPANEKUD MEIE JA TEIE VAHEL (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD KASUTUSTINGIMUSTE EELMISTE VERSIOONIDEGA). 
KASUTUSEESKIRJADE TÕLGENDAMISE MITMETÄHENDUSLIKKUST EI TÕLGENDATA KOOSTAJA KAHJUKS. 

18. JAOTIS – KOHALDUVAD SEADUSED 

KASUTUSTINGIMUSTE PUHUL JA TÕLGENDAMISEL JUHINDUTAKSE KREEKA JA EUROOPA LIIDU SEADUSTEST. NÕUSTUTE, NAGU KA MEIE, TUNNUSTAMA KREEKA LINNA ATEENA KOHTUTE AINUPÄDEVUST. 

19. JAOTIS – KASUTUSTINGIMUSTE MUUDATUSED 

KASUTUSTINGIMUSTE KÕIGE UUEMA VERSIOONI SAAB IGAL AJAL SIIN LEHEL ÜLE VAADATA. 
JÄTAME ENDALE ÕIGUSE VASTAVALT ENDA ÄRANÄGEMISELE UUENDADA, MUUTA VÕI ASENDADA MISTAHES OSA NENDEST KASUTUSTINGIMUSTEST, POSTITADES UUENDUSED JA MUUDATUSED MEIE VEEBILEHELE. TEIE KOHUSTUS ON MEIE VEEBILEHTE REGULAARSELT MUUDATUSTE OSAS KONTOLLIDA. MEIE VEEBILEHE VÕI TEENUSE JÄTKUV KASUTAMINE PÄRAST KASUTUSTINGIMUSTE MISTAHES MUUDATUSTE POSTITAMIST TÄHENDAB NENDE MUUDATUSTEGA NÕUSTUMIST. 

20. JAOTIS – KONTAKTANDMED 

KÜSIMUSED KASUTUSTINGIMUSTE KOHTA TULEB SAATA E-POSTI AADRESSIL DIMITRIS@MEDBRANDS.GR.
×
Privacy Policy
Privaatsuspoliitika
Isikuandmete kaitse
_____________________

Ülevaade meie privaatsuspoliitikast ja andmete konfidentsiaalsuse tagamisest

Ettevõte Mediterranean Brands P.C., asukohaga Ateenas Kreekas ja registreeritud kontoriga aadressil Mesogeion tn 2-4, 115 27 Ateena, Kreeka, kogub ja kasutab regulaarselt klientide isikuandmeid, kes ostavad meie tooteid e-poest, osalevad üritustel ja kampaaniates või sirvivad meie veebilehti. Isikuandmed on mistahes teave, mida saab inimese identifitseerimiseks kasutada. Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline ning mõistame oma kohustust isikuandmeid ettevaatlikult töödelda, et hoida need kaitstuna ja vastata õigusnõuetele. Meie prioriteet on säilitada meie valduses olevate isikuandmete konfidentsiaalsus, et tagada kõigi meievaheliste tehingute sujuv töötlemine, pakkuda parimaid teenuseid, infomeerida teid regulaarselt meie toodetest, teenustest ja tegevustest ning võimaldada teil osaleda meie võistlustel ja loosimistes, mis on osa meie kaubandus- ja turundusstrateegiast.
 
Teie isikuandmed võivad sisaldada järgmist teavet:

Täisnimi
Aadress (kodune ja/või töökoha) 
Telefoninumber (lauatelefon ja/või mobiil) 
Sünniaeg/-kuupäev
E-posti aadress
Elukutse ja/või muud kogutud andmed, mis võivad teid otseselt või kaudselt tuvastada

Privaatsuspoliitika ja kasutustingimused kirjeldavad, millal, miks ja kuidas me isikuandmeid kogume ja kasutame, valikuid, mida peate tegema, et otsustada, kuidas me teie andmeid kasutame ja töötleme, teie ligipääsu nendele, isikuandmeid ja nende kontrollimist teie poolt, andmete salvestamist ja muid asjakohaseid teemasid.

Privaatsuspoliitika on nüüd kergemini loetav ja selgemini mõistetav ning selgitab üksikasjalikult, kuidas me isikuandmeid kaitseme. See rõhutab asjaolu, et andmeid ei rendita, müüda või edastada kolmandatele osapooltele väljaspool meetmeid, mis on meie kohustuste täitmiseks rangelt vajalikud. See täpsustab ka, kuidas ja miks isikuandmeid võidakse jagada, ning selgitab üksikasjalikult, kuidas te saate oma andmeid hallata. 

Kasutustingimused on nüüd kergemini loetavad ja kokkuvõtlikumad ning selgitavad muuhulgas, et kasutajad vastutavad sisu eest, mida nad avaldavad. Ettevõte tagab, et külastajate poolt otse veebilehtedele postitatud sisu (nt retseptid, videod ja/või fotod, millel on ettevõtte tooted, audiovisuaalne materjal jne) ei sisalda solvavaid materjale või ei ole ettevõtte poolt nõutud, ei ole ettevõtte stiiliga sobimatu või äritegevust ohustav. Samuti selgitatakse, et veebilehele postitatud sisu kuulub originaalselt teile, kuid postitamise käigus loovutatakse litsentsiõigus ettevõttele, mis võib sellist sisu avaldada, taaskasutada, jagada ja/või tagasi võtta ning üldiselt kasutada seda oma äranägemise järgi vastavalt ettevõtte vajadustele ja eesmärkidele.

Kui teil on küsimusi meie kasutatavate tavade või allpool kirjeldatud õiguste kohta, saate ühendust võtta ettevõtte andmekaitseametnikuga järgneva e-postiaadressi kaudu: info@medbands.gr  

Saabuvaid e-kirju jälgitakse ja hallatakse aktiivselt (inimeste poolt), et tagada kohene teabeedastus.

1. jaotis – MIS teavet me kogume ja kuidas

Kogume teavet, et pakkuda teile kvaliteetseimat teenust ning kõigi meievaheliste tehingute sujuvat ja segamatut töötlemist. 

Enamus teie isikut puudutavad andmeid kogutakse teilt otse, kui: 

•	Te loote toodete tellimise/ostmise jaoks konto (nt kontaktandmed tellimuse vastuvõtmise, hinnakujunduse jms jaoks, sh nimi, kodune ja/või töökoha aadress, e-posti aadress, krediitkaardi number, arveldusteave, käibemaksukohustuslase number ja pädev maksuasutus)

•	Kui täidate kontaktivormi või esitate päringu inimsekkumisega abi saamiseks (nt telefoninumber, e-posti aadress jne) 

•	Kui täidate kontaktivormi või esitate oma andmed, et saada meie ettevõtte regulaarseid või erakorralisi uuendusi, uudiskirju, pakkumisi ja soodustusi

•	Kui täidatekampaaniate või uuringute osalusvormi, töökohataotluse või osalete muul moel meie ettevõtte poolt pakutud tegevustes, mis võivad nõuda teavet teie kohta

•	Kui avaldate sisu otse ettevõtte veebilehel ja/või sotsiaalvõrgustike lehekülgedel/kontodel (nt toiduretseptid, fotod ja/või video retsepti valmistamisest või nõuanne tervise ja heaolu kohta), mis on seotud meie ettevõtte toodete või sotsiaalvõrgustike lehekülgede/kontodega

Teie kontoga seotud teavet kogutakse meie veebilehtede ja e-poodide kasutamise ja külastamise, meie teenuste, ettevõtte veebilehe kasutussageduse, teie eelistuste ja teatud toodete ostmise, külastuste ja ostude/tellimuste sageduse, aegumiskuupäevade, teabe- ja teenusenõuete, teie tagasiside või kaebuste, aga ka märkuste ja üksikasjade kohta, mis selgitavad, mida te küsisite ja kuidas me vastasime. 

Kogume automaatselt lisateavet, sh metaandmed, logifailid, küpsised, seadme ID-d ja asukohateave, kui külastate meie veebilehti ja/või kui sirvite meie ettevõtte e-poode ja/või kui nendega suhtlete seoses teatud toodete ostmise/vaatamise või meie teenuste kasutamisega.
 
See teave hõlmab teatud andmeid teie tegevuste kohta seoses teenustes sisalduvate võimaluste, sisu ja linkidega (sh kolmandate osapoolte andmed nagu sotsiaalmeedia lisandprogrammid), IP-aadressi, brauseri tüüpi ja seadeid, teenuse kasutamise kuupäeva ja kellaaega, teavet programmi konfiguratsiooni, keele-eelistuste ja küpsiste kohta, teavet seadmete kohta, millega teenuseid kasutatakse, sh seadme tüüp, kasutatud operatsioonisüsteem, seadme sätted, rakenduste ID-d, seadmete unikaalsed ID-d ja tõrketeave. Osa kogutud andmetest võidakse kasutada teie ligikaudse asukoha määramiseks.

Lisaks võime teie kohta teistest allikatest andmeid vastu võtta, kui esitate meile kirjaliku volituse/nõusoleku neile ligipääsemiseks, nt avalikud andmebaasid või kolmandad osapooled, millele olete andnud õiguse teiega seotud andmeid edastada, millisel juhul võime kombineerida neid andmeid teabega, mis meil teie kohta juba olemas on, et uuendada, laiendada ja analüüsida meie faile ning pakkuda tooteid ja teenuseid, mis võivad teid huvitada.

Kui esitate meile teiste isikute isikuandmed või nemad annavad muud teavet teie kohta, kasutame seda teavet ainult sellel eesmärgil, milleks see esitati.

2. jaotis – KUIDAS me teavet kasutame

Usume kindlalt kogutava teabe, aga ka kasutuse ja eesmärkide kitsendamisse, milleks me seda kogume, ainult andmetele:

•	Mille jaoks on meile antud nõusolek

•	Mis on vajalikud meievaheliste tehingute lõpuleviimiseks (nt toodete müük, kohaletoimetamine, maksmine) ja/või tagavad teenused, mida soovite (kinkepakid, teie nimel ja poolt ja/või anonüümselt saatmine kolmandatele osapooltele, kingitused jne)

•	Mis on vajalikud või lubatud, et vastata õigusnõuetele või muudele seaduslikele eesmärkidele

Need kasutusalad hõlmavad:

•	Tellimuste ja toodete müügilepingute täitmine

•	Meie teenuste pakkumine, täiustamine ja uuendamine ning ligipääs ettevõtte veebilehtedele ja e-poodidele

•	Kogume erinevat teavet teatud toodete ostmise, ettevõtte veebilehtede, e-poodide ja sotsiaalvõrgustiku lehekülgede kasutamise ja/või nendega suhtlemise kohta

Sageli on suur osa kogutud andmetest liidetud statistiliste andmetega turueelistuste või viisi kohta, kuidas meie teenuseid kasutatakse, ettevõtte veebilehtede, e-poodide või teatud toodete külastatavuse kohta, ning neid ei seota isikuandmetega, kuid selles ulatuses, et tegu on samade isikuandmetega või neid saab seostada isikuandmetega, töötleme neid andmeid vastavalt.

Kasutame seda teavet:

•	Uute toodete kohta turu-uuringute läbiviimiseks, aga ka meie toodete ja teenuste (sh meie veebilehed ja mobiilirakendused) äritulemuste parandamiseks ja optimeerimiseks

•	Probleemide leidmiseks ja turvariskide, vigade või vajalike täiustuste tuvastamiseks

•	Meie süsteemide infopüügi, ärakasutamise, pettuse ja kuritarvitamise tuvastamiseks

•	Toodete ostmise ning veebilehtede, e-poodide ja sotsiaalvõrgustike lehekülgede/kontode kasutamise koondstatistika kogumiseks

•	Mõistmiseks ja analüüsimiseks, kuidas meie tooteid ja teenuseid avalikkusele reklaamitakse, kujutatakse ja edastatakse ning kuidas teie meie toodete ja teenustega suhestute.

3. jaotis – kuidas me teavet usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele JAGAME JA TEATAVAKS TEEME

Meie veebilehtede ja e-poodide veebimajutust pakub Shopify Inc. (https://www.shopify.com/) ja Strikingly Inc. (https://www.strikingly.com/). Nad pakuvad meile e-kaubandusplatvorme, mis võimaldavad meil oma tooteid ja teenuseid teile müüa. Teie andmeid säilitatakse nende andmesalvestussüsteemide, andmebaaside ning Shopify ja Strikingly üldiste rakenduste kaudu. Andmeid säilitatakse turvalises serveris tulemüüri taga. 

Meie sotsiaalmeedia lehekülgi majutatakse Facebookis, Instagramis, Twitteris, LinkedInis ja Pinterestis ning teie andmeid säilitatakse turvaliselt nende andmesalvestussüsteemides ja andmebaasides.

Meie võistlused, loosimised, viitamisprogrammid ja e-posti turunduse teatud tegevused toimuvad Wishpond Technologies Ltd. (https://www.wishpond.com/) vahendusel. Teie andmeid säilitatakse nende andmesalvestussüsteemide, andmebaaside ja Wishpondi üldise rakenduse kaudu. Andmeid säilitatakse turvalises serveris tulemüüri taga. 

Meie peamised e-posti turunduse pakkujad on Contact Pigeon (https://www.contactpigeon.com/cp/) ja Mail Chimp (https://mailchimp.com/). Teie andmeid säilitatakse nende andmesalvestussüsteemide, andmebaaside ning Contact Pigeoni ja Mail Chimpi üldiste rakenduste kaudu. Andmeid säilitatakse turvalises serveris tulemüüri taga. 

Soovitame tungivalt, et loeksite vastavaid privaatsuspoliitikaid, et mõistaksite, kuidas need teenusepakkujad teie isikuandmeid töötlevad. 

Võime teie isikuandmeid lepingute täitmise kontekstis (nt toodete tellimine, nende eest maksmine, valitud aadressile toimetamine) koostööpartnerite, meie ettevõtete või tütarettevõtete ja/või kolmandate osapoolte ja kolmandast osapoolest mainekate teenusepakkujatega jagada, kellega teeme koostööd oma teenuste pakkumiseks, nt:

•	Krediitkaardimaksete töötlus
•	Reklaamide pakkumine
•	Võistluste või uuringute läbiviimine
•	Meie teenuste ja kliendidemograafia analüüsimine
•	Teiega ühenduse võtmine, nt e-posti või uuringute kaudu
•	Kliendisuhete haldus

Avalikustame teie isikuandmed kolmandale osapoolele ainult siis, kui see on vajalik teile nõutavate või vajalike teenuste pakkumiseks. Need kolmandad osapooled (ja kõik alltöövõtjad) alluvad rangetele andmetöötlustingimustele ning neil on keelatud teie isikuandmeid kasutada, avalikustada või säilitada muul eesmärgil kui neile määratud töö täitmiseks (või ilma teie nõusolekuta).

4. jaotis – KOLMANDA OSAPOOLE teenused

Meie poolt kasutatud kolmandast osapoolest teenusepakkujad koguvad, kasutavad ja avalikustavad teie andmeid üldiselt ainult selles ulatuses, mis on vajalik meile pakutavate teenuste osutamiseks.
 
Küll aga on teatud kolmandast osapoolest teenusepakkujatel, nagu makselüüsidel ja teistel maksete töötlejatel, oma privaatsuspoliitikad andmete kohta, mida peame neile teie ostuga seotud tehingute jaoks esitama.
 
Nende teenusepakkujate puhul soovitame lugeda nende privaatsuspoliitikaid, et mõistaksite, kuidas nad teie isikuandmeid töötlevad.
 
Pidage meeles, et teatud teenusepakkujad võivad asuda või omada asutusi erinevates kohtualluvustes kui teie või meie. Seega kui otsustate jätkata tehinguga, mis kaasab kolmandast osapoolest teenusepakkujaid, võivad teie andmed kuuluda kohtualluvus(t)e seaduste kohaldamisalasse, milles teenusepakkuja või selle asutused asuvad. 

Kui lahkute meie poe veebilehelt või teid suunatakse kolmanda osapoole veebilehele või rakendusse, ei pea te enam meie privaatsuspoliitikast või veebilehe kasutustingimustest juhinduma. 

Lingid: 
Kui klõpsate meie veebilehtede või poodide linkidel, võivad need teid meie lehtedelt eemale suunata. Me ei vastuta teiste lehtede privaatsustavade eest ja julgustame teid nende privaatsuspoliitikaid lugema. 

5. jaotis – teiega ühenduse võtmine – SELGESÕNALINE NÕUSOLEK meie suhtluseks 

Kui nõustute käesoleva privaatsuspoliitikaga, nõustute selgesõnaliselt võimalusega, et võtame teiega ühendust otse või kolmandast osapoolest teenusepakkuja kaudu seoses toodete või teenustega, mida olete registreerinud või meilt ostnud, kui see on vajalik teatud tehingute või teenuste jaoks. 

Olete nõus ka võimalusega, et võtame teiega ühendust seoses ettevõtte uudiste, retseptide, blogipostituste, tervisliku toitumise ning heaolunõuannete ja soovitustega, tootepakkumiste ja allahindlustega, turu-uuringute või võistluste ja loosimistega.

Täpsustame, et teie nõusolek isikuandmete kasutamiseks ei ole mingil moel vajalik meie kaupade ja toodete või teenuste ostmiseks. Teie nõusolek on vabatahtlik ning omal soovil ja igal ajal tagasivõetav.

Teie kontaktandmed võivad sisaldada järgmisi andmeid:
E-post
Tekstisõnumid (SMS)
Telefonikõned
Automatiseeritud telefonikõned või tekstisõnumid

6. jaotis – nõusoleku TAGASIVÕTMINE ja õigus vastuväidetele/kustutamisele/teisaldamisele

Kuidas saate oma nõusoleku tagasi võtta.

Teil on igal ajal ja tingimuste või takistusteta järgmised õigused:

•	Õigus oma nõusolekut muuta või osaliselt tagasi võtta, ehk uuendada oma registreerimiseelistusi teabematerjali ja reklaamide saamiseks, toodete ostmisega seotud ja meie ja/või meie partnerite uuringutes või võistlustel osalemiseks, ning piirata või kujundada seda vastavalt oma soovile (nt ma ei soovi, et mind lisataks postiloendisse)

•	Õigus oma nõusolek kustutada või tagasi võtta, ehk välistada end ja oma isikuandmeid teabematerjali ja reklaamide saamiseks ning toodete ostmisega seotud uuringutes või võistlustel osalemiseks. Sõnaselgelt on täpsustatud, et kustutamine kehtib ja laieneb andmetele või ajale, mis ei ole vajalik meie vahel teie poolt algatatud tehingute lõpuleviimiseks (tellimused, ostud jne) või tehingute täitmiseks, milleks oleme kohustatud.

•	Teisaldatavuse õigus, ehk õigus anda meile lihtne ja otsekohene „käsk“ kõik meie failides olevad isikuandmed teie nimel tegutsedes teisele ettevõttele edastada

Kui esitate nõude teie isikuandmed kustutada ja need andmed on vajalikud toodete või teenuste jaoks, mida olete ostnud, täidame nõude ainult selles ulatuses, mis ei ole enam vajalik ostetavate teenuste või meie ettevõtte õigustatud ärieesmärkide jaoks või meie vastamiseks õiguslikele või lepingulistele andmesäilitusnõuetele.

7. jaotis – kuidas oma ÕIGUSI kasutada

Kui soovite oma isikuandmeid vaadata, uuendada või kustutada või muuta oma eelistusi, saate meiega ühendust võtta e-posti aadressil: info@medbrands.gr 

Kui te ei soovi meie ettevõttelt enam teateid saada, on teine võimalus klõpsata iga e-kirja all asuvat linki „Unsubscribe“ (eemalda mind loendist) ning teie kontaktandmed kustutatakse automaatselt meie loendist.  

Kui kogume teilt andmeid ühise pakkumise raames, mida pakume koos kolmanda osapoolega, on andmete kogumise hetkel selge, kes seda teavet kogub ja missugune isikuandmete kaitse eeskiri sellel juhul kehtib. 

Ühise pakkumise korral kirjeldame ka võimalusi, mis teil on seoses isikuandmete kasutamise ja/või avalikustamisega, aga ka kuidas neid võimalusi kasutada.
Kui kasutate meie ettevõtte rakendusi ja/või teenuseid, mis võimaldavad kontaktandmete sisestamist (nt tellimuse kinnitamine e-posti teel, saatmise jälgimine jne), kasutame neid kontaktandmeid ja muid isikuandmeid ainult nõutud teenuse pakkumiseks.

Kui usute, et keegi on meile esitanud teie isikuandmed ja soovite, et need meie andmebaasist kustutataks, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@medbrands.gr 

8. jaotis – isikuandmete EDASTAMINE välismaale

Kui kasutate meie teenuseid väljaspool riiki, kus meie serverid asuvad, võib meievahelise suhtluse tulemuseks olla teie isikuandmete edastamine riigipiiridest väljapoole ning sellistel juhtudel toimub teie isikuandmete haldamine vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

9. jaotis – VASTAVUS reguleerivatele ja õiguskaitseasutustele

Seaduste täitmiseks ja järgmiseks teeme koostööd valitsuse ja järelevalveasutuste esindajatega, aga ka eraõiguslike organisatsioonidega. 

Avalikustame valitsusametnikele ja järelevalveasutuste või eraõiguslike organisatsioonide esindajatele meie äranägemise järgi kogu teiega seotud teabe, mida peame vajalikuks või sobivaks, et vastata nõuetele ja kohtumenetlusele (nt kohtukutsed), et kaitsta meie või kolmanda osapoole vara ja õigusi, et kaitsta avalikkuse või mõne isiku turvalisust või ennetada või takistada mistahes tegevust, mida peame ebaseaduslikuks või ebaeetiliseks.

Võtame kasutusele kõik seadusega lubatud meetmed, et teavitada teid, kui peame kohtumenetluse käigus teie isikuandmed kolmandatele osapooltele esitama. Lisaks avalikustame teie teabe vajalikus ulatuses reeglitele ja määrustele ning meie ettevõtte poliitikatele vastamise eesmärgil.

Küpsised, Facebook Pixel ja Google Analytics – suunatud reklaamid:
Kasutame tehnoloogiaid, nagu küpsised, et kohandada sisu ja reklaami, et pakkuda sotsiaalmeedia võimalusi ning analüüsida meie veebilehtede ja e-poodide külastatavust. Lisaks jagame teavet meie lehtede kasutamise kohta oma usaldusväärsete sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüütikapartneritega.
Selle tulemusena võime näidata suunatud reklaame või huvidel põhinevaid pakkumisi, võttes aluseks teie tegevuse meie veebilehtedel ja teistel lehtedel, tuginedes toodetele, mida sel hetkel vaatasite.
Need pakkumised ilmuvad toodete ribareklaamidena, mis muutuvad sirvimise ajal. 
Teeme koostööd ka kolmandate osapooltega, et hallata meie veebilehtedel kuvatud reklaame. Kolmandatest osapooltest partnerid võivad kasutada tehnoloogiaid nagu küpsised, et koguda teavet teie sirvimistegevuste kohta, et kuvada teie huvidel põhinevaid reklaame, aga ka arvutada reklaamide tõhusus.

10. jaotis – KOLMANDATE OSAPOOLTE veebilehed

Meie veebilehed ja mobiilirakendused sisaldavad linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. 
Me ei vastuta kolmandate osapoolte lehtede privaatsustavade või sisu eest.
Palun lugege iga külastatava veebilehe privaatsuspoliitikat.

Mediterranean Brands SA vastutab vastuvõetavate isikuandmete töötlemise eest isikuandmete kaitse kontekstis ning seejärel edastab need kolmandatele osapooltele, kes on tema abilised. Mediterranean brands SA järgib asjakohaseid privaatsuspõhimõtteid seoses isikuandmetega ning EL-i ja Kreeka õigusakte.

Kui teil on probleeme seoses teie andmete turvalisuse või kasutamisega, mida me ei ole rahuldavalt teinud, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@medbrands.gr 

11. jaotis – andmete TURVALISUS
 
Kuidas me teie andmeid kaitseme, salvestame ja säilitame.
Oleme teie isikuandmete kaitsmiseks kasutusele võtnud põhjendatud ettevaatusabinõud ja järgime valdkonna parimaid tavasid, kindlustamaks, et andmed ei läheks kaduma, neid ei väärkasutataks, ligi pääsetaks, avalikustataks, muudetaks või hävitataks. 

Rakendame üldtunnustatud standardeid kogutavate isikuandmete salvestamisel ja kaitsmisel nii edastamise ajal kui ka pärast allalaadimist ja salvestamist, sealhulgas kasutame krüpteerimist, kus see on sobilik või vajalik.

12. jaotis – andmete SÄILITAMINE ja uuendamine

Säilitame isikuandmeid ainult ajavahemiku jooksul, mis on vajalik teie poolt nõutavate teenuste pakkumiseks ja edaspidi erinevate õiguslike või äriliste eesmärkide jaoks.
Need võivad hõlmata meie äritegevusele rakenduvate seaduste, lepingute või sarnaste sunnivahendite poolt nõutavaid säilitustähtaegu, et kaitsta ja lahendada nendega seotud probleeme, kaitsta või jõustada meie seaduslikke/lepingulisi õigusi või vajadust adekvaatselt ja täpselt säilitada äritegevuse ja finantsandmeid.

Kui nõustute käesoleva privaatsuspoliitikaga, nõustute, et meie ettevõte hoiab teie andmeid minimaalselt kaks (2) aastat alates nende saamisest.

Niisamuti nõustute, et suhtleme teiega mistahes sobivate võimaluste abil, et uuendada teie andmeid mõistliku ajaperioodi möödudes.
Kui teil on küsimusi isikuandmete turvalisuse või säilitamise kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@medbrands.gr
 
13. jaotis – VANUSEPIIRANGUD

Meie veebilehte kasutades teatate, et olete oma elukohas vähemalt täisealine või olete oma elukohas täisealine ja olete meile esitanud nõusoleku lubada oma alaealistel ülalpeetavatel meie lehti kasutada. 
Kui teate või teil on põhjust uskuda, et keegi, kes on noorem kui 18 eluaastat, on esitanud meile isikuandmeid, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@medbrands.gr 

14. jaotis – privaatsuspoliitika MUUDATUSED 

Jätame endale õiguse igal ajal privaatsuspoliitikat muuta, seega vaadake see regulaarselt üle.
Muudatused ja selgitused jõustuvad kohe alates meie veebilehtedele postitamisest. 
Kui teeme privaatsuspoliitikasse olulisi muudatusi, teavitame teid siin, et see on uuendatud, et oleksite teadlik, mis andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja mis tingimustel neid kasutame ja/või avalikustame. 

Kui meie ettevõte, veebilehed või e-poed ostetakse või liidetakse teise ettevõttega, võidakse teie andmed uutele omanikele edastada, nii et võime jätkuvalt teile tooteid müüa. 

15. jaotis – ANDMEKAITSEASUTUS

Kui elate Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja usute, et me ei säilita teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) sätetega, saate oma küsimused või kaebused esitada Kreeka Järelevalveasutusele, mis on sõltumatu andmekaitseasutus Kreekas.

Kommentaaride või küsimustega meie privaatsuspoliitika kohta võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole järgmistelt:

Alkisti-Sotiria Koutoumanou
Mediterranean Brands P.C. andmekaitseametnik
Mesogeion tn 2-4
115 27 Ateena
Kreeka
Tel: +30 210 7454366
Faks: +30 210 7454317
E-post: info@medbrands.gr